(សអ.ភ្នំពេញ) សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ រួមសហការជាមួយ មហាវិទ្យាល័យទន្តវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Universtas University ទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយស្ដីពីកម្មវិធី 17th Inter- Medical School Physiology Quiz ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 21-22 ខែសីហា ឆ្នាំ2019 ។ ដើម្បីជម្រុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ឱ្យទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗ តាមរយៈការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាលក្ខណៈជាតិ និងអន្តរជាតិ។ International University … What are the most popular Universities in Phnom Penh? International University (Khmer: សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ, IU) is a private higher education institution specializing in medicine and medical science. the Royal University of Phnom Penh – the oldest and largest University in Cambodia—whose history dates back to 1960 Approx. The University is endorsed by the Subdecree of December 16, 2002 singed by Samdech Akka Moha Sena Padei Dejo Hun Sen, Prime Minister of the Royal Government of Cambodia. Faculty of Agriculture & Rural Development, Faculty of Social Sciences and Journalism, សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញសុរិយោដី និងអភិរក្ស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១, សេចក្តីជូនដំណឹង ការជ្រើសរើសចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជំនាញសុខភាពសហគមន៍ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ វគ្គ១, សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញមីក្រូជីវសាស្ត្រ (Microbiology) នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ, សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១២៥/២០ សអ សជណ ស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគីមីចំណីអាហារ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ, សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញ សំណង់ស៊ីវិល (Civil Engineering) ឆ្នាំសិក្សា ២០២០ - ២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ, ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល ជំនាន់ទី១៧ វគ្គ២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១, សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ១២០/២០ ស្តីពី ការចូលរៀនក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញ ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។, ការជូនដំណឹងដល់និស្សិតជំនាញក្រៅពីសុខាភិបាល ដែលត្រូវប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០, ការរៀនត្រៀមសម្រាប់ប្រឡងថ្នាក់ជាតិចូលរៀន ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ឆ្នាំទី១ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ។, សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១០៦/២០ ស្តីពី សេចក្តីជូនដំណឹងបវេសនកាលថ្មី ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ, សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិត ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញសំណង់ស៊ីវិល នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១, សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បិរញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជំនាញសុខភាពសហគមន៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១, មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ព្រមទាំងផ្តល់ការងារឱ្យធ្វើដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងអាចមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ, និស្សិតអាចទទួលបានការថែទាំសុខភាពពីមន្ទីរពេទ្យ ស.អ សែនសុខដោយឥតគិតថ្លៃ, និសិ្សតអាចជ្រើសរើសពេលវេលាសិក្សា ទីកន្លែងសិក្សា និងជំនាញតាមតម្រូវការខ្លួន, ទទួលបានប្រាក់កម្ចីសម្រាប់បង់ថ្លៃសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ, មានអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់និសិ្សតមកពីបណ្តាខេត្តស្នាក់នៅ, និសិ្សតអាចទទួលបានសញ្ញាបត្រ ២ ក្នុងពេលតែមួយ ពោលគឺសញ្ញាបត្រអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស និងសញ្ញាបត្រជំនាញរបស់ខ្លួន, និសិ្សតចូលសិក្សាក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៩‍ - ២០២០ នេះនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យចូលបម្រើការងារ នៅ ស.អ ឬដៃគូឧបសម្ព័ន្ធក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សា ដោយជោគជ័យនឹងទទួលបានគោលការណ៍ គាំពារសង្គមកិច្ច (ផ្ទះសម្បែង ឬបន្ទប់ស្នាក់នៅជាដើម) ដោយត្រូវ​គោរព​តាមកិច្ចសន្យាដោយឡែកផ្សេងទៀត, និសិ្សតបញ្ចប់ការសិក្សា អាចក្លាយជាសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ និងអាចបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សែនសុខ គ្លីនិកធ្មេញ និងសហគ្រាសផលិតឱសថ, និស្សិតនឹងទទួលបានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស កុំព្យូទ័រ និងក្រមសីលធម៌, និស្សិតអាបន្តការសិក្សារយៈពេលខ្លី ឬវែង នៅក្នុងប្រទេស ឬក្នុងតំបន់ អាស៊ាន អាមេរិក ជប៉ុន កូរ៉េ ឥណ្ឌា និងអឺរ៉ុប, កម្មវិធីសិក្សារបស់ ស.អ ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស​ ដែលមានចំនួនម៉ោងរៀនច្រើនលើសពីកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិ, និសិ្សតរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ អាចក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅបាន ដោយត្រូវ បន្តការសិក្សាបន្ថែមនៅប្រទេសហ្វីលីពីន, និសិ្សតអាចទទួលបានអាហារូបរណ៍ពីមន្ទីរពេទ្យ ស.អ សែនសុខ និងមានឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិក របស់មន្ទីរពេទ្យ រោងចក្រផលិតឱសថ គ្លីនិកធ្មេញ ឬក្លាយជាសាស្រ្តាចារ្យរបស់ ស.អ, និសិ្សតឥស្លាមដែលមកសិក្សានៅ ស.អ ក៏អាចស្លៀកពាក់តាមប្រពៃណី និងមានបន្ទប់ថ្វាយបង្គំ. uniRank tries to answer this … Established in 2002, Phnom Penh International University is a for-profit private higher-education institution located in the urban setting of the metropolis of Phnom Penh (population range of 1,000,000-5,000,000 inhabitants). PPIU opened its doors in 2006. the Royal University of Phnom Penh – the oldest and largest University in Cambodia—whose history dates back to 1960 The university was established in 2002. Phnom Penh International University (PPIU) is located in Phnom Penh, Phnum Pénh, Cambodia. The University is endorsed by the Subdecree of December 16, 2002 singed by Samdech Akka Moha Sena Padei Dejo Hun Sen, Prime Minister of the Royal Government of Cambodia. The medium of instruction used at IU are English and Khmer. The studies at International University began in 2002. Coordinates: 11°34′33.98″N 104°53′49.15″E / 11.5761056°N 104.8969861°E / 11.5761056; 104.8969861, Research Institute of Pediatric Hematology, Asian Medical Education Association (AMEA), Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, International Medical Education Directory, "World Health Organization Directory of Medical Schools", UN World Health Organization (WHO) Directory of Medical Schools, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_University,_Cambodia&oldid=981888573, Educational institutions established in 2002, Pages using infobox university with the affiliations parameter, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, This page was last edited on 5 October 2020, at 00:30. Established in 2002, IU is recognized and nationally accredited by the Royal Government of Cambodia, the Royal Cambodian Ministry of Education, Youth & Sports and the Accreditation Committee of Cambodia(ACC). The main campus of the university is located in Phnom Penh - the capital of Cambodia. សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ បានធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខភាពមួយក្រុម ដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាតំណាងសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ ក្នុងនោះរួមមាន៖, សូមជូនពរដល់បេក្ខភាពទាំង៥រូបអោយទទួលបានជោគជ័យ, All Rights Reserved. Building 89-91-93 & 95, St.1011-1984, Sangkat Phnom Penh Thmey International University (Khmer: សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ, IU) is a private higher education institution specializing in medicine and medical science. Copyright © 2014 - 2020, International University, Phnom Penh - Cambodia.

Berroco Vintage Dk Yarn, Best American English Grammar Book, Org Chart Tech Companies, Sky-watcher 8'' Dobsonian Telescope, Chinese Spinach In Chinese, Olympian 5500 Grill Parts, Boya By-m1dm Review, Best Satin Sheets For Hair, How Much Co2 Does A Coal-fired Power Plant Emit,